5. jūnijā Rīdzenes klubā viesosies Iepirkumu Uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile

Dace Gaile: ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā, kā arī bakalaura grādu vadības zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē.

Gaile

Dace strādā IUB no 2002.gada janvāra, proti, no biroja dibināšanas, vispirms Metodoloģijas departamenta vietnieces, vēlāk direktores amatā, nodrošinot metodoloģisko atbalstu iepirkumu veicējiem un piegādātājiem, gatavojot priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem, sadarbojoties ar Eiropas Savienības (ES) institūcijām un nodrošinot biroja darbības plānošanu.

Dace Gailes darbība desmit gadu laikā IUB ir bijusi tieši saistīta ar iepirkumu sistēmas attīstību un pilnveidošanu, apzinot un analizējoties ES publiskā iepirkumu attīstības tendences.

Dace arī guvusi pieredzi, strādājot FM, kā arī AS «Rīgas Starptautiskā autoosta».

No 2010.gada Dace Gaile pasniedz lekciju kursu «Projektu tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība» Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā maģistra studiju programmā.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s