Projekti

PROJEKTI Rīgas Rīdzenes Rotary klubs:


2018. gads

2018. gada janvāris – 3000 EUR palidzesim.lv projektam “Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar īpašām vajadzībām un to vecākiem “Brīvbrīdis”.


2017. gads

2017. gada janvāris – pārskatīti 9000 EUR Bērnu Paliatīvajai aprūpei sociālās rehabilitācijas nometnes organizēšanai

2017. gada janvāris – dāvana Ķekavas mūzikas skolai – flauta 420 EUR vērtībā

2017. gada marts – pārskatīti 3688 EUR Bērnu Paliatīvajai aprūpei sociālās rehabilitācijas nometnes organizēšanai

2017. gada augusts – 6000 EUR novirzīti Rīgas Rotary kluba Global Grant projektam

2017. gada oktobris – kopīgs ziedojums ar Rīgas Hanza klubu – ziedots 125 EUR vītola iegādei, kurš tika iestādīts parkā pie Operas.

2017. gada decembris – Ziemassvētku dāvanas Ķekevas novada 11 audžuģimenēm – 350 EUR.


2016. gads

2016. gada decembris – Ziemassvētku dāvanas Ķekavas novada audžubērnu ģimenēm – saziedotas dāvanas EUR 235 vērtībā

2016. gada decembris – atbalstam Rīgas International Rotary klubu, piedaloties Ziemassvētku vecīšu skrējienā – 240 EUR

2016. gada aprīlis – Rotary donoru nedēļa (ziedojam savas asinis)

2016. gada marts – atbalstam Rīgas Rotary kluba organizēto Global Grant projektu – 500 EUR.


2015. gads

2015. gada jūlijs (Mairitas Solima projekts) – akcija atbalstam Ukrainas bērniem “Kara bērni”  RK Rīdzene projekts, iesaistot visus RK Latvijā, kā arī Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Norvēģijā, ASV, kopā savācot 89 500 Eur.

2015. g. jūnijs. Otrais Rotary tenisa turnīrs Ādažos, ziedojumi Ukrainas kara bērniem (Marikas Ģedertes projekts) – 800 Eur;

Līdz 2014.gada 27.09. RK Rīdzene ziedojusi Ls 301 500,-  +    Eur 29 300,-

2014. septembris. Spēļu istabas iekārtošana Mārcienas pmatskolā (Mairitas Solimas projekts) – 1500 Eur;

2014. g. jūijs. Pirmais atklātais Rotary tenisa turnīrs Ādažos, ziedojumi Paliatīvās aprūpes centram (Marikas Ģedertes projekts) – 1200 Eur;

2014. g. Rīdzenes RK un Kīsas RK kopīga ziedojumu vākšana labdarības koncertā Kīsas baznīcā Bērnu no daudzbērnu ģimenēm vasaras nometnei (Maijas Līnes projekts sadarbībā ar Sergeju Jēgeru) – 4500 Eur;

2014. g. Atbalsts Rīgas 1. speciālajai skolai (Līvijas Lūses projekts)– kopētājs un klavieres – 1000 Eur;

2014.g. Atbalsts rehabilitācijas centram “Mēs esam līdzās”, Paliatīvās aprūpes centram, biedrībai ” – šujmašīnas, kafijas automāta, datora un elektriskās tējkannas iegāde (Marikas Ģedertes projekts) – 1100 Eur;

2014. g. marts. Kopīgs ziedojums kopā ar Igaunijas Rotary, Lietuvas un Igaunijas Lions, Jelgavas un Rīgas RK VUGD ugunsdzēsējiem, kuri cieta, glābjot Zolitūdes traģēdijas upurus – 15 000 Ls;

2013. g. novembris. Kopīgais ziedojums Otrajā Latvijas Labdarības ballē, veltīts RLB vestibila renovācijai – 15 000 Ls;

2013. g. Rīgas Starptautiskās Autoostas Vides pieejamības izveidošana sadarbībā ar Invalīdu apvienību „Apeirons” (Mairitas Solimas projekts)– 200 000 Ls;

2013. g. Operas solista Sergeja Jēgera labdarības koncerts sv. Jāņa baznīcā, klausītāju ziedojums Bērnu no daudzbērnu ģimenēm vasaras nometnei (Sergeja Jēgera projekts) – 700 Ls;

2013. g. Ziedojums jaunietei ar kustību traucējumiem Anna Kennei , lai kļūtu par kadetu Tall Shipping Rais akcijas ietvaros uz GB burenieka (Valda Bernharda projekts) – 800 Ls;

2013. g. Rīgas Latviešu biedrībai – kopā ar Pirmās Labdarības Balles ieguldījumu Jaņa Rozentāla panno izgaismošanai – 10 000 Ls;

2013. Kluba biedri ziedojuši naudu pasaulslavenā kontrtenora, kluba biedra Sergeja Jēgera diska izdošanai, kur viņš pārstāvēs Latviju Starptautiskā Baha mūzikas festivālā Tulūzā (Ls 555,-);

2013. 13.03. Parakstīts līgums ar RLB par 2012.gada Labdarības ballē saziedoto līdzekļu izmantošanu J.Rozentāla panno izgaismošanai;

2013. Ziedoti līdzekļi Rehabilitācijas centram „Mēs esam līdzās” interaktīvo spēļu iegādei (Ls 160);

2013. Noslēgts trīspusējs sadarbības līgums ar jauniešu invalīdu apvienību „Apeirons” , Rīgas starptautisko autoostu un RK „Rīdzene” par rotariešu palīdzību, kas veicinātu sabiedrības un cilvēku ar kustību traucējumiem savstarpēju sapratni – Autoostas un starptautiskās autosatiksmes pieejamību, mājas lapas izveidi uzziņām, kopīgus publiskus sarīkojumus, intervijas masu medijos u.c;

2013. Sadarbībā ar Kisas RK (Zviedrija) sniegta finansiāla palīdzība Sergeja Jēgera fonda organizētajai radošajai darbnīcai  – nometnei (Ls 1600 + Ls 200 RRRK);

2013. Mobilajam bērnu aprūpes centram tiek ziedoti Ls 200.

2012. Organizēta pirmā kopīgā visas Latvijas labdarības klubu balle „Satikšanās” 17.XI LBN ar mērķi – rosināt visu Latvijā esošo labdarības klubu ikgadēju svinīgu tikšanos Valsts svētku priekšvakarā. Balles laikā tiktu vākti ziedojumi RLB atjaunošanai. Pirmajā ballē tika saziedoti nepilni 8000 Ls J. Rozentāla panno izgaismošanai;

2012. Atbalsts “The Riga Conference Papers” brošūras materiālu apkopošanā, rediģēšanā un izdošanā (500 EUR);

“2012. Grāmatu – „Vācu valodas juridiskā vārdnīca” , 900 eks. dāvinājums Ventspils augstskolai, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai, Madonas Valsts ģimnāzijai un Liepājas 5. vidusskolai.

2012. Jau otro gadu notiek sadarbība ar Segeja Jēgera fondu, savācot un ziedojot gleznas, vērtīgus mākslas darbus (kopskaitā vairāk nekā 60 vienības) un telpaugus Zemgales vidusskolai;

2012. Sniegts atbalsts jauniešu programmām Juniors Achievement, u.c. (Ls 500);

2012. Sniegts atbalsts daudzbērnu un bāreņu vasaras nometnei „Dūjas” (Ls 300);

2011. Sniegts atbalsts VSAC Rīga un Baldone – uzdāvināts magnetafons, organizēts koncerts, sagādāts kliņģeris, utt. (Ls 300);

2011. Sniegts atbalsts diviem VSAC Baldones iemītniekiem dalībai sporta nometnē, (Ls 160);

2011. Uzsākta sadarbība ar Segeja Jēgera fondu, savācot un ziedojot vērtīgas gleznas, mākslas priekšmetus (kopskaitā vairāk nekā 150 vienības) un telpaugus Jelgavas palīgskolai;

2011. Atbalsts jauniešu konkursam par darbu veikšanu (Ls 200);

2011. Naudas balvas pieciem studentiem ar labākajiem biznesa ētikas priekšmeta rezultātiem SSE Rīga (Ls 500);

2011. Sniegts atbalsts biedrībai Delna tās mērķa – korupcijas apkarošanas – realizācijā (Ls 100);

2011. Sniegts atbalsts bērnu medicīnas izmeklēšanas autobusam caur Ronald McDonald house of charities (Ls 100);

2011/2012. Atbalsts Bērnu sociālajam aprūpes centram „Baldone” – Ls 200

2011. gada augusts. Atbalsts Kārkliņu ģimenei Allažos (tēvs cietumā) bērnu sagatavošanai skolai (Ls 50; kopā ar Siguldas Rotari klubu + 50 Ls).

2011. Bērnu nama audzēknis Ingus Laizāna nosūtīts uz jauniešu līderības semināru RYLA Zviedrijā (Ls 200);

2010. Palīdzība bērna P.Bērziņa sirds operācijai Vācijas klīnikā (EUR 1000);

2010. Iegādāti un stādīti koki „Likteņdārzā” (Ls 1200);

2010. Kopā ar Ķelnes RK (Ls 150) sniegta palīdzība Smiltenes skolai – grāmatas, mācību līdzekļi (Ls 500);

2010. Finansētas Riebiņu skolas maznodrošināto ģimeņu bērnu brīvpusdienas (Ls 650);

2009.-2011. Sniegta ilglaicīga palīdzība četru bērnu mātei Valentīnai, kura iznākusi no cietuma – sadzīves priekšmeti, bērnu mantas, produkti, utt. – (Ls 1000);

2009. Kopā ar Norčepingas Louis de Geer RK atbalstīta Lielvārdes bērnu mākslas skola „Mākslas aptieka” (Ls 270);

2009. Kopā ar Ķelnes RK (Vācija) atbalstīta jaunās ārstes Kristīnes Bernardes (Stradiņa klīnika) stažēšanās Ķelnes klīnikā (Ls 500);

2009. Kopā ar Ķelnes RK (Vācija) atbalstīts Rīgas 3. vidusskolas matemātikas konkursa uzvarētāju apmaiņas brauciens uz Vāciju (Ls 200);

2009. Valodas apmācību programmas „EN 101” ietvaros dāvinājums 3.vidusskolai skolas 70 gadu jubilejā (Ls 200);

2008. Rīkotas akcijas kopā ar Latvijas TV, palīdzot talantīgiem bērniem un dāvinot mūzikas instrumentus (Ls 500);

2007.-2009. Kopā ar Linčepingas Malmen RK izbūvēta kanalizācijas sistēma Liepāderu skolā (Ogres novada Dobelnieki, Ls 20 000);

2006. Savākti līdzekļi jaunās dziedātājas P.Dukures mūzikas studiju atbalstam (Ls 800);

2005. Par godu Rotari 100-gadei savākti līdzekļi un uzdāvināti 100 palagi Latvijas Bērnu slimnīcai (Ls 400);

2004. Finansiāli atbalstīta Aijas Kukules bērnu kora „Omnes” diska izdošana ( Ls 500);

2003. Sarūpētas Ziemassvētku dāvanas un cienasti Berkānu ģimenei un kluba biedri dodas personīgi apsveikt ģimeni svētkos (Ls 50);

2003. Savākti līdzekļi Dzirciema bērnu namam (Ls 300);

2003.Finansiāli atbalstīti Mazie Operas svētki Tērvetē (Ls 300);

2002.-2003. Rūpes par Berkānu ģimenes bērnu namu (Limbaži).Klubs, piesaistot sponsoru firmas –Paroc, Optiroc, Skanlatbūve, Neo, Manass, RBS Skals, Karjers AB, Certa, palīdzēja ģimenes mājas celtniecībā ar būvmateriāliem (Ls 3000) ;

2002. Savākti un nosūtīti mācību līdzekļi un grāmatas latviešu bērniem Sibīrijā (Ls 150);

2000. Uzdāvināts sporta inventārs Imantas internātskolai (Ls 300);

2000. Izremontētas labierīcību telpas Teikas vidusskolai (Ls 400);

2000. Līdzdalība visu Rīgas Rotari klubu rīkotajā kopīgajā labdarības pasākumā RLB, lai savāktu līdzekļus jauniešu nodaļas atvēršanai Narkoloģijas klīnikā. Akcijas laikā tika savākti 9 tūkstoši latu.

1999. Atbalstīts Bauskas rajona veco ļaužu pansionāts, uzdāvinot ledusskapi un veļasmašīnu (Ls 200,-);

1999. Rīkotas jahtu sacensības, savāktie līdzekļi – bērnu namam (Ls 400);

1998. Uzdāvinātas biļetes un apmaksāts transports uz Dziesmu svētkiem Mežciema veco ļaužu pansionātam (Ls 200);

1997. Ar Zviedrijas rotariešu atbalstu veikta Stradiņa slimnīcas kompjuterizācija;

1997. Matching Grantprojekta ietvaros, kur pusi no nepieciešamajiem līdzekļiem ziedoja Lucernas RK realizēta Medicīnisko iekārtu iegāde Latvijas slimnīcām;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s